Diensten

Demineralisatie & Demiwater

North Water Demiwater: Ultrapure gedemineraliseerd water

North Water staat klaar voor al uw uitdagingen:

 • North Water levert grote bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor de hoogste kwaliteit gedemineraliseerd water.
 • North Water is het aanspreekpunt als u wilt zorgen voor duurzaamheid terwijl er gekeken wordt naar kostenverlaging.
 • North Water biedt oplossingen voor vraagstukken op gebied van waterbehandeling en demineralisatie voor bedrijven in onder andere de (petro-) chemische industrie, de metaalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de agrobusiness en de energiesector.

Op deze pagina vind je:

 • Wat is gedemineraliseerd water?
 • Demineralisatie
 • Hoe wordt kwaliteit van demiwater bepaald?
 • Ultrapure demiwater
 • Waarom demiwater van North Water?

Wat is gedemineraliseerd water?

Gedemineraliseerd water is water waaruit alle zouten en mineralen die doorgaans in leidingwater in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om calcium, chloride, sulfaat, magnesium en natrium. Gedemineraliseerd water wordt ook wel demiwater of gedeïoniseerd water genoemd.
In het dagelijks leven kom je niet vaak in aanraking met demiwater, anders dan voor schoonmaak toepassingen. Bij toepassingen waar je niet wil dat er kalkresten achterblijven, zoals bij stoomstrijkijzers of autowasprogramma’s, is demiwater heel handig.

Denk ook aan:

 • Verwarmingssystemen
 • Cosmetica
 • Aquariums
 • Brandblussers

Gedemineraliseerd water wordt echter veel vaker gebruikt in laboratoria voor industriële en wetenschappelijke doeleinden aangezien gewoon leidingwater ongeschikt is.

Demineralisatie

Demineralisatie of demineraliseren is het proces waarbij mineralen uit water verwijderd wordt. Na demineralisatie is het eindproduct dus demi water. Remineralisatie is het proces waarbij aan water extra mineralen worden toegevoegd.

Voor het verwijderen van zouten uit water zijn er diverse technieken. Hieronder de meest bekende technieken om gedemineraliseerd water te produceren:

 • Ionenuitwisseling & Deionisatie
 • Destillatie
 • Omgekeerde osmose
 • Electrodialyse

Ionenuitwisseling & Deionisatie

Via ionenuitwisseling met behulp van speciale harsen: positieve ionen worden vervangen door waterstofionen en negatieve ionen door hydroxide-ionen.

In water zitten opgeloste mineralen en zouten. Deze opgeloste zouten en mineralen zijn opgedeeld in positief geladen kationen en negatief geladen anionen. Demineralisatie kan deze ionen terugbrengen naar zeer lage concentraties d.m.v. ionenuitwisseling.

Kationen worden verwijderd door een kation uitwisselingshars. Dit hars wisselt sodium, calcium en andere kationen voor waterstof ionen(H+). Deze uitwisseling produceert zuur die moet worden verwijderd of geneutraliseerd door een anion uitwisselingshars.

Er worden twee verschillende types anion hars gebruikt voor demineralisatie: zwak-basische en sterk-basische uitwisselaars. Beide types wisselen chloride, sulfide, bicarbonaat en carbonaat anionen uit tegen hydroxide ionen. Sterk-basische hars wisselt daarnaast ook kiezelzuur en silicaat uit tegen hydroxyl ionen. De waterstof ionen van de kation uitwisseling vormen samen met de hydroxyl ionen van de anion uitwisseling het eindproduct “puur water” (H2O).

Een nadeel van gedemineraliseerd water is dat zich in de ionenwisselaar algengroei kan voordoen bij niet continu gebruik. Voor biologische of biochemische toepassingen is dit water daarom niet altijd geschikt omdat het niet steriel is. Voor een verdere purificatie gebruik je het destillaat proces.

Destillatie

Het grote verschil tussen gedemineraliseerd en gedistilleerd water is dat gedistilleerd water normaal gesproken minder organische contaminanten bevat; bij deïonisering worden moleculen zonder lading, zoals virussen of bacteriën, niet verwijderd.

Gedestilleerd water is zeer zuiver water, waaruit door destillatie naast alle anorganische zouten en vele organische stoffen zijn verwijderd. Water wordt soms dubbel gedestilleerd (dubbel dest) om het de hoogst mogelijke zuiverheid te geven.

Omgekeerde osmose

Het omgekeerde osmose proces gebruikt een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen, pyrogenen, sub micron colloïdale materie, virussen en bacteriën van water te scheiden. Het proces wordt “omgekeerd” genoemd, omdat er druk nodig is om het water geforceerd door het membraan te laten gaan, de onzuiverheden achterlatend. Omgekeerde osmose is in staat om 95%-99% van het TDS gehalte (Total Dissolved Solids) en 99% van alle bacteriën te verwijderen en verschaft veilig, puur water.

Elektrodialyse

Ook bij elektrodeionisering vindt ionenuitwisseling plaats: er wordt een elektrische stroom door de harsen geleid om deze geregenereerd te houden. De ongewenste ionen bewegen zich van het reactieoppervlak naar de elektroden.

Elektrodialyse (ED) is een membraanproces, waarbij ionen onder invloed van een elektrisch veld (gelijkspanning) worden getransporteerd door doorlatende, semi-permeabel ionogene membranen.

De membranen zijn kation- en anion selectief, dat wil zeggen dat ze alleen positieve (kationen) of alleen negatieve ionen (anionen) doorlaten. Kation selectief membraan is een poly-elektrolyt met negatief geladen groepen, die positief geladen ionen kan doorlaten en negatieve ionen niet (afstoting).

Door membranen achter elkaar te plaatsen die afwisselend positieve en negatieve ionen doorlaten, kunnen deze verwijderd worden. In sommige cellen zal een concentratie van ionen plaatsvinden, terwijl in de cellen daartussen ionen zullen worden verwijderd. De geconcentreerde zoutwaterstroom wordt gecirculeerd, totdat een waarde is bereikt waarbij neerslagvorming kan optreden. Op dit punt wordt de zoutstroom geloosd. Op deze wijze kunnen ionen uit het water worden verwijderd. Niet geladen deeltjes (moleculen) kunnen dus niet met deze methode uit het water verwijderd worden.

Kation selectieve membranen worden gemaakt van gesulfoneerd polystyreen, terwijl anion selectieve membranen van polystyreen met quaternaire ammoniumgroepen worden gemaakt. Het kan nodig zijn, dat het water voor de elektrodialyse een voorbehandeling moet ondergaan. Gesuspendeerde stoffen groter dan 10µm zullen verwijderd moeten worden, omdat ze de poriën kunnen verstoppen. Verder zijn er stoffen, die membranen neutraliseren, zoals grote organische anionen, colloïdaal materiaal, ijzeroxide en mangaanoxide. Voorbehandelingsmethode kunnen actieve koolfiltratie (organische stoffen), flocculatie (colloïdaal materiaal) en filtratie  zijn.

Hoe wordt kwaliteit van demiwater bepaald?

Water geleidt van nature elektrische stroom door de aanwezigheid van positieve (kationen) en negatieve ionen (anionen). Dit wordt de geleidbaarheid genoemd en uitgedrukt in Siemens per meter. Voor meer nauwkeurigheid wordt meestal de eenheid micro Siemens per centimeter gebruikt (µS/cm). Drinkwater heeft een geleidbaarheid die meestal ligt tussen 300 en 800 µS/cm.

Demiwater bevat weinig ionen en heeft dus een lage geleidbaarheid. Demi water heeft geen vastgelegde kwaliteit. In de volksmond wordt van demi water kwaliteit gesproken als de geleidbaarheid onder 5 µS/cm ligt. Maar meest gebruikelijk is een geleidbaarheid die < 0,2 µS/cm. Als de geleidbaarheid nog lager ligt wordt dit niet meer uitgedrukt in geleidbaarheid maar in weerstand. Dit is de reciproque waarde ( 1/x) van de geleidbaarheid. ( 0,2 µS/cm = 5 MΩ). Bij ultra puur water spreken we van > 18 megaOhm water.

North Water: Alleen de hoogste zuiverheid demiwater

Om gedemineraliseerd water te verkrijgen, maakt Northwater onder meer gebruik van membraanfiltratie en ionenwisseling. De ultra pure kwaliteit van Northwater demiwater zorgt voor een goede geleiding en voorkomt vervuiling in kostbare machines. De chemische industrie, de energiesector en voedingsmiddelen- & drankenindustrie maakt gebruik van ons demiwater.

Kwaliteit en kostenefficiency

Betrouwbaarheid en leveringszekerheid staat bij ons voorop als het aankomt op demiwater. Uiteindelijk zorgt het beste product immers voor de meest stabiele en dus kosteneffectieve processen. North Water garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid en een duurzame levering.

Waarom demiwater van North Water?

 • Ultrapure kwaliteit
 • Duurzame oplossingen
 • Innovatieve technologieën
 • Service & Volledige ontzorging

Meer weten over onze andere Diensten?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met Erwin Beekman.
06 22 90 77 06