Life Saving Rules

We willen dat iedereen die voor ons werkt aan het eind van de dag veilig thuiskomt. Daarom hebben  North Water en Waterbedrijf Groningen negen Life Saving Rules. Met deze regels vergroten we het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers en bedrijven waarmee we samenwerken. Met als doel: nul ongevallen en veilige werkomstandigheden voor iedereen.

1. Werk met een geldige werkvergunning

• Ik ben bekend met het werkvergunningsysteem.
• Ik ben bevoegd om het werk uit te voeren.
• Ik beschik over een geldige werkvergunning waar dat vereist is.
• Ik ben geïnstrueerd over de gevaren en veiligheidsmaatregelen.
• Ik begrijp de veiligheidsregels in de vergunning en volg ze op.
• Ik heb mij ervan overtuigd dat de gevaren onder controle zijn en dat het veilig is om te beginnen.
• Als de omstandigheden veranderen stop ik het werk en beoordeel de risico’s opnieuw.

2. Werk veilig in besloten ruimtes

• Ik ben bevoegd (werkvergunning), geïnstrueerd en voorbereid voor ik de ruimte betreed.
• Ik heb een goedgekeurde TRA.
• Ik verzeker mij ervan dat energiebronnen, zo nodig, zijn geïsoleerd.
• Ik verzeker mij ervan dat de atmosfeer is getest en wordt gemonitord wanneer dat nodig is.
• Ik verzeker mij ervan dat een mangatwacht klaar staat en ben dus niet alleen.
• Ik verzeker mij ervan dat er een reddingsplan aanwezig is.

3. Gebruik voorgeschreven PBM's

• Ik weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor dit werk vereist zijn.
• Ik gebruik altijd PBM’s wanneer dit vereist is.
• Ik gebruik PBM’s zoals bedoeld (juiste maat, correct bevestigd).
• Ik controleer voor gebruik of de vereiste PBM’s goed werken en niet beschadigd zijn.
• Ik vervang PBM’s indien nodig.

4. Voer hijswerkzaamheden veilig uit

• Ik controleer of hijsapparatuur en -lading zijn geïnspecteerd en geschikt zijn voor het doel.
• Ik gebruik alleen hijsapparatuur waar ik de bevoegdheid voor heb.
• Ik respecteer ingestelde gevarenzones en vermijd deze.
• Ik loop nooit onder een hijslast door.
• Ik gebruik de voorgeschreven en goedgekeurde hijs- en hefmiddelen.
• Ik gebruik een hijsplan indien nodig.

5. Werk veilig met elektriciteit

• Ik heb kennis om aan deze installatie te werken.
• Ik ben door het bedrijf aangewezen om aan deze installatie te mogen werken.
• Ik houd me aan mijn bevoegdheden die in mijn aanwijsbrief staan.
• Ik houd me aan de basisregels voor werken met elektriciteit:
– ik werk alleen aan een elektrische installatie als deze spanningsloos is gemaakt.
– ik volg de 5 essentiële stappen om een installatie spanningsloos te maken.

6. Bescherm, Markeer en Vermijd gevarenzones

• Ik verzeker mij ervan dat ik en anderen in mijn omgeving niet geraakt kunnen worden door:
– bewegende voorwerpen
– bewegende voertuigen
– overdrukontlading
– vallende voorwerpen
• Ik zet een gevarenzone af of markeer deze als er een risico is op vallende voorwerpen.

7. Rijd veilig en verantwoord

• Ik rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
• Ik draag altijd een veiligheidsgordel.
• Ik houd me aan de maximumsnelheid en stem mijn snelheid af op de wegcondities.
• Ik bel alleen handsfree en houd het gesprek zo kort mogelijk.
• Ik neem tijdens het rijden niet deel aan een online vergadering.

8. Werk veilig langs de weg

• Ik ben bevoegd en heb de kennis om veilig langs de weg te werken.
• Ik ben op de hoogte van het geldende verkeersplan.
• Ik zorg voor goed zichtbare en duidelijke verkeersmaatregelen en afzettingen.
• Ik draag altijd de juiste signaalkleding.
• Ik beoordeel de omstandigheden en de verkeerssituatie en pas mijn werkzaamheden daarop aan.

9. Werk veilig op hoogte

• Ik werk met een steiger of hoogwerker.
• Ik vermijd werken op een ladder.
• Ik inspecteer mijn valbeveiliging voor gebruik.
• Ik bevestig mijzelf aan geschikte ankerpunten.
• Ik zeker gereedschap en apparatuur of neem maatregelen om te voorkomen dat deze vallen.
• Ik verzeker mij ervan dat een reddingsplan en reddingsuitrusting aanwezig zijn.