Diensten

Koelwater

North Water: Duurzaam koelwater voor elke industriële toepassing

North Water staat klaar voor al uw uitdagingen:

  • North Water levert grote bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor industrieel koelwater, koelwaterzuivering en koelwaterhergebruik.
  • North Water is uw partner voor hergebruik van koelwater in het productieproces en voor terugwinning van waardevolle stoffen.
  • North Water is het aanspreekpunt als u wilt zorgen voor duurzaamheid terwijl er gekeken wordt naar kostenverlaging.
  • North Water biedt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van koelwater, koelwaterzuivering en koelwaterhergebruik voor bedrijven in onder andere de (petro-) chemische industrie, de metaalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de agrobusiness, datacenterindustrie en de energiesector.

Welk systeem u ook wenst, bij North Water kunt u zeker zijn van een (kosten)efficiënt en betrouwbaar koelwater. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is koelwater?

In veel industriële bedrijven moet warmte worden afgevoerd en meestal wordt er koelwater als warmtedrager in technologische processen gebruikt. Dit water kan op verschillende manieren gebruikt worden, zoals in airconditioningsinstallaties, cilinderkoelers van machines, condensatiekoeling, koeling van staalsmeltovens en koeling van reactoren in de chemische industrie. Het water dat bij industriële of stroomopwekkende processen wordt verwarmd zal in een koeltoren weer worden afgekoeld. De koeltoren is normaal gesproken een onderdeel van de installaties die nodig zijn om koelwater te prepareren voor proceskoeling.

Over het algemeen wordt er geen drinkwater gebruikt voor industriële processen maar ‘goedkopere’ soorten zoals grond- of oppervlaktewater.

Voor koelwater wordt soms ook gedemineraliseerd water of gedestilleerd water gebruikt om afzetting van ketelsteen te voorkomen omdat kalkafzetting de warmteoverdracht belemmert.

Het lozen van koelwater

Lozing van koelwater valt onder de Waterregeling. Als u koelwater loost op oppervlaktewater heeft u meestal een vergunning nodig. Voor de beoordeling van uw warmtelozing maakt de waterbeheerder gebruik van een beoordelingssystematiek. Deze geldt sinds 2005. VEMW helpt u bij uw vergunningaanvraag of bij het doorgronden van de complexe regels voor lozing van koelwater.

Zuivering is vaak nodig

In de industrie worden er per jaar miljoenen kubieke liters koelwater verbruikt om processen te koelen. In de voedingsmiddelen industrie wordt water verdampt in koeltorens of verdampingscondensors. Het verdampen van koelwater vereist dat er chemicaliën aan het water toegevoegd worden om kalk,- corrosie- en microbiologische groei te voorkomen. Dat is zonde, want 50% van het water verdampt en de andere 50% verdwijnt in het riool, omdat het niet kan worden hergebruikt. Deze verspilling is niet alleen slecht voor het milieu, maar brengt ook onnodige kosten met zich mee.

Duurzame koelwater oplossingen, minder kosten

De overheid stelt steeds hogere eisen aan lozing van (gezuiverd) koelwater. Het is daarom voor waterschappen en de industrie steeds belangrijker om duurzame oplossingen te verzinnen. North Water weet als geen ander dat met hergebruik of terugwinning van waardevolle stoffen zelfs een verlaging van de totale kosten is te bereiken.

Uitputting van grondstoffen en fossiele energiebronnen maken binnen de watersector een duurzaamheidstransitie noodzakelijk. De aandacht voor resource recovery, oftewel het hergebruik van belangrijke grondstoffen, neemt wereldwijd toe.

We ontwikkelen de waterketen constant en onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame reststromen en kosteneffectief te gebruik. Het is onderzoek naar proceswaterbereiding, koelwaterconditionering, demiwaterproductie en behandeling van industrieel afvalwater, mede gericht op hergebruik.

Voordelen van grondstoffen hergebruik

Voor de watersector biedt resource recovery veel voordelen. Het draagt bij aan een groeiende circulaire economie, waarin energie-efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Met hergebruik van water kunnen in bepaalde gevallen flinke kostenbesparingen worden gemaakt en kan de productiecapaciteit worden vergroot zonder meer (grond)water te gebruiken.

Kwaliteit en kostenefficiency

Betrouwbaarheid en leveringszekerheid staan bij ons voorop als het aankomt op koelwater. Uiteindelijk zorgt het beste product immers voor de meest stabiele en dus kosteneffectieve processen. Wij garanderen een hoge mate van betrouwbaarheid en een duurzame levering.

Waarom koelwater van North Water?

  • Betrouwbaar industrieel koelwater
  • Duurzame oplossingen
  • Innovatieve technologieën
  • Service & Volledige ontzorging

Meer weten over onze andere Diensten?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met Erwin Beekman.
06 22 90 77 06