Aanleg tracé drink- en industriewater

Na maanden lang schouders eronder gezet te hebben, zijn de transportleidingen voor drink- en industriewater nu technisch gereed! Alle leidingdelen zijn met elkaar verbonden en daarmee is het deelproject Aanleg tracé drink- en industriewater nu af en compleet!

Ruim 70 kilometer leidingen werd er nieuw aangelegd voor een dubbele tracé drink- en industriewater tussen Groningen en de Eemshaven. Het merendeel werd aangelegd door middel van open ontgraving (sleuven graven). Daarnaast werden er 40 boringen en persingen uitgevoerd om water-, weg- en/of spoorkruisingen te kunnen maken. De aanleg verliep grotendeels volgens plan hoewel de (pot)kleiachtige ondergrond soms voor wat tegenslag zorgde. Maar met geduld en door inzet van vakmanschap liep dit telkens opnieuw positief af.

Het was een omvangrijke klus en soms door de Groningse (pot)kleigrond een hele toer, maar het is af! Een mooie mijlpaal voor (hoofd)aannemer A.Hak en Strukton en alle projectbetrokkenen vanuit WBG en overige betrokken (onder)aannemers. Nu breekt de eindfase van cultuurtechnisch herstel en oplevering aan. De realisatie van een duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen komt stapje voor stapje dichterbij! #watervoorlater