Ultrapuur water voor Vattenfall

Voor de energiecentrale van Vattenfall in de Eemshaven is een installatie gebouwd voor de productie van puur water, ten behoeve van de productie van hogedruk stoom.

In en rond de Eemshaven, aan de Groninger Waddenkust, is het een drukte van jewelste. Er zijn en worden bedrijven gevestigd of hebben zich net gevestigd. Van elektriciteitscentrale tot chemische industrie en van datacenters tot levensmiddelenindustrie. Allen hebben ze gemeen dat ze behoefte aan industriewater hebben.

Na een uitgebreide haalbaarheidsstudie heeft North Water een oplossing voor deze watervraag: een waterfabriek, die proceswater produceert voor de verschillende gebruikers in de Eemshaven. Als eerste voor de nieuwe energiecentrale van Vattenfall. En omdat deze nieuwe Vattenfall-centrale al in 2012 industriewater van hoge kwaliteit nodig had om stoom te maken, heeft North Water een tijdelijke fabriek gebouwd met, voorlopig, drinkwater als grondstof.
Deze installatie voorziet in de behoefte van water voor de eerste fase van de IGCC elektriciteitscentrale van Vattenfall Magnum in de Eemshaven. Het geproduceerde puur water zal gebruikt worden voor de productie van stoom in de Combined Cycle Units (CCU).

De installatie maakt gebruik van drinkwater als voedingswater en produceert demiwater met een zeer hoge kwaliteit waarbij de geleidbaarheid < 0,1 μS/cm, Na+ en K+ <0,01 mg/l en het silica gehalte < 0,02 mg/l is. Voor de leveringszekerheid is de installatie geheel redundant uitgevoerd met een nominale capaciteit van 25 m3/h en een ontwerpcapaciteit van 50 m3/h. Dit wordt bereikt met twee aparte straten, die beide bestaan uit een dubbel pass Reversed Osmosis (RO) installatie. Deze wordt gevolgd door een Elektro De-Ionisatie (EDI) als polishing stap. De installatie is verder voorzien van een Clean In Place (CIP), uitgebreide besturing en gebouwd volgens de zeer hoge eisen van Vattenfall.​

Procesbeschrijving (grondstof: drinkwater)
In de modulaire waterbehandelingsinstallatie gaat het binnenkomende drinkwater eerst door een zelfreinigend filter, en daarna door een kaarsenfilter. Vóór het kaarsenfilter wordt een anti-scalant toegevoegd om het neerslaan van zouten (zgn. scaling) op de membranen te voorkomen. Vervolgens vindt via omgekeerde osmose filtratie de eerste ontzouting en Total Organic Compound-verwijdering (TOC) plaats. In een tweede RO-installatie vindt verdere ontzouting en TOC-verwijdering plaats. Om het kooldioxide uit het water te verwijderen, vindt tussen beide RO-installaties een natronloog dosering plaats. Om de vereiste geleidbaarheid en TOC-gehalte te verkrijgen, wordt het productwater van de tweede RO-installatie tenslotte nog behandeld door middel van EDI.​

Als de installatie stilstaat, wordt door middel van Fresh Flush (FF) het concentraatwater van de eerste installatie verdrongen door productwater (puurwater). Eventuele vervuiling wordt, wanneer noodzakelijk, verwijderd door het uitvoeren van een reiniging middels chemicaliën. De installatie is uitgerust met een automatische CIP-voorziening: een warmwatertank, waarin puur- of drinkwater wordt verwarmd voor een zo effectief mogelijke CIP. Vanuit deze tank kan ook een FF worden uitgevoerd.

Afhankelijk van het type vervuiling vindt een zure of een basische CIP plaats. De relevante procesparameters worden voortdurend gemeten en geanalyseerd. De installatie kan op afstand worden bestuurd en uitgelezen.​