Zuivering en levering industriewater en bluswater Harlingen

In 2015 is North Water eigenaar geworden van een industriewaternet van Water Valley in Harlingen. Dit systeem zuivert zoet water uit het Van Harinxmakanaal tot proceswater voor Frisia Zout en Spaansen Beton in Harlingen. Naast de levering van industriewater voor algemene industriële toepassingen wordt het systeem ook gebruikt voor de levering van bluswater. Het project heeft ook een groot energie/restwarmte potentieel.