AVEBE: Duurzame zuivering oppervlaktewater

Uw bedrijf heeft water van een bepaalde kwaliteit nodig. Uw watervraag stijgt. Gaat u zelf investeren en uw eigen waterfabriek bouwen, exploiteren en onderhouden als dit niet tot uw kernactiviteiten behoort?​​

Een stijgende ‘watervraag’ bij de productie van zetmeel en wensen ten aanzien van kwaliteitsverbetering, in combinatie met noodzakelijke investeringen in de eigen bronwaterzuivering leidde tot heroverweging bij AVEBE: bouwen we zelf een proceswaterzuivering, of besteden we dit uit?

North Water heeft de vraag vertaald naar een oplossing: de bouw van een nieuwe duurzame proceswaterzuivering op de locatie Ter Apelkanaal, en deze te exploiteren en te onderhouden (DBFO concept). Zo kan AVEBE zich richten op de eigen kernactiviteiten, en tegen zo laag mogelijke kosten op een duurzame manier aan de watervraag voldoen.

De uitkomst: hoogwaardig proceswater met vele toepassingen. De technologie van de nieuwe proceswaterzuivering is speciaal ontworpen voor het zuiveren van oppervlaktewater afkomstig uit het Stadskanaal. Het geproduceerde proceswater heeft hierdoor nagenoeg dezelfde kwaliteit als dat van het normale drinkwater. Het hoogwaardige proceswater wordt gebruikt voor zetmeelproductie, zowel voor laagwaardige toepassing als ten behoeve van zetmeel voor de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast wordt het ingezet als voedingwater voor de op het terrein aanwezige warmtekrachtcentrales en stoomturbines.

Het technische ontwerp is gebaseerd op een volledig geautomatiseerd bedrijf, dat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, water produceert voor de diverse bedrijfsprocessen van AVEBE. AVEBE is een campagnebedrijf, wat met zich meebrengt dat de watervraag gedurende de aardappelcampagne aanmerkelijk hoger is dan normaal. In het ontwerp is rekening gehouden met die verschillende capaciteiten.

​Over AVEBE
De coöperatie AVEBE U.A. is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Op de productielocatie Ter Apelkanaal (Groningen) worden verschillende zetmeelproducten gemaakt, die onder meer worden toegepast in de voedselproductie. Bij de bereiding van deze producten speelt water een belangrijke rol.

​Procesbeschrijving
Het proceswater wordt bereid vanuit oppervlaktewater, dat afkomstig is uit het Stadskanaal. Na een voorzeving wordt een vlokmiddel gedoseerd. De vlokvorming vindt plaats in flocculatoren, waarna de vlokken worden verwijderd in lamellenseperatoren. Tijdens dit deel van het proces wordt het gehalte aan zwevend stof verlaagd.

>> Kerngegevens AVEBE (English)