In het nieuws: drinkwatercrisis dreigt

Bedrijven of nieuwbouwhuizen die geen aansluiting kunnen krijgen: voor elektriciteit geldt dat al op veel plekken in ons land. Als er niet snel iets gebeurt, dreigt dit scenario ook voor drinkwater, waarschuwen drinkwaterbedrijven. De vanzelfsprekendheid dat er water uit de kraan komt is er niet meer, aldus het artikel van RTL Nieuws, afgelopen week. Het maakt eveneens weer duidelijk dat de ‘waterbeschikbaarheid een gezamenlijke opgave is’. 

Groningen: anders met water omgaan 

Onder het motto ‘drinkwater waar het moet, industriewater waar het kan’, maakt Waterbedrijf Groningen heel bewust keuzes. In de afgelopen vier jaar kregen zodoende al acht bedrijven nee te horen op hun verzoek om (extra) drinkwater voor hun fabrieken. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat we met z’n allen anders met water moeten omgaan en dus is het beleid: ‘als er geen drinkwaterkwaliteit nodig is, dan komt dat ook niet uit de kraan’. Via een eigen ‘Watertransitie Groningen’ werken ze met vijf routes hard aan ‘water voor later’. Daaronder valt naast bewust omgaan met water (besparen) ook het aanbieden van industriewater op basis van oppervlaktewater als alternatief.

Inzet op industriewater draagt bij aan de watertransitie  

Als alternatief kunnen bedrijven zich wenden tot North Water, een joint venture van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater. Het bedrijf is gespecialiseerd in water voor de industrie. Zes van de acht eerdergenoemde bedrijven krijgen hun water van North Water. De twee andere bedrijven die wilden uitbreiden, konden dit toch doen door simpelweg te besparen op het waterverbruik. Door het aanbieden van alternatieven (maatwerkplossingen voor industrie- en afvalwater) draagt North Water op eigen manier bij aan de watertransitie. Door anders met water om te gaan, alternatieven op basis van oppervlaktewater te bieden aan de industrie blijven drinkwaterbronnen puur voor drinkwater behouden, maar blijft er ook water beschikbaar voor industriële toepassingen.

RTL Nieuws: Drinkwatercrisis dreigt: 7 op de 10 waterbedrijven hebben niet genoeg reserve
Het artikel van RTL Nieuws afgelopen week maakt nogmaals duidelijk dat de waterbeschikbaarheid een gezamenlijke opgave is; van waterwatermakers en watergebruikers maar ook van alle andere betrokken partijen en overheden. Lees hier het artikel