ISS Tanks trots op bijdrage aan DWD-project

ISS Tanks uit Beilen heeft vijf verschillende tanks geleverd voor onder andere de industriewater-, demiwater- en afvalwaterzuivering van het DWD-project. Chris Kuyper, directeur bij ISS Tanks greep de opdracht aan om het eigen werk vast te laten leggen. “Het geeft een mooie impressie van ons werk en werkmethode binnen zo’n mooi en bijzonder project.”

“Een groot en uitdagend project in de buurt is altijd extra speciaal”, zegt Chris. “We zijn meestal actief in het westen en buitenland, dus dit is een mooie kans én dichtbij. Het duurzame karakter van het project past ook goed bij ons. We realiseren vijf verschillende tanks voor het project van North Water, met diverse watersoorten en zuiveringssystemen. Dat maakt het extra interessant.”

Van Ontwerp tot Realisatie“Het ontwerp en de maten zijn vooraf bekend, maar wij werken mee aan de verfijning,” legt Chris de werkwijze uit. “Wij kiezen de juiste materialen en zorgen voor de correcte afwerking. Bij de opbouw houden we ook rekening met lokale omstandigheden zoals grondslag en de mate van wind. Voor DWD, dicht bij de kust, waren ook zilte lucht en aardbevingsbestendige constructies specifieke aandachtspunten. Iedere tank is altijd weer maatwerk.”

In omgekeerde volgorde opbouwen
Na het voorwerk volgt de betonfundatie. “De startring, een belangrijk onderdeel van de fundering, plaatsen we altijd zelf, in nauwe samenwerking met de aannemer. Het is immers de basis”, verklaart Chris. De stalen platen voor de tanks worden prefab geleverd, waarna de tank in omgekeerde volgorde wordt gebouwd. “We beginnen met het dak, daarna bouwen we ‘m per ring op. Hiervoor wordt de tank van binnenuit telkens een ring verder omhoog gekrikt.”

Bij de anaerobe zuivering wordt er echter een mix toegepast. “We starten met het dak, maar zetten die vervolgens eerst aan de kant. Dan maken we de twee bovenste ringen, waarna alle zuiveringsapparatuur wordt geïnstalleerd. Daarna plaatsen we het dak en gaat de tank inclusief apparatuur telkens een ring omhoog”, legt Chris uit. “Het is handiger werken en voorkomt onnodig werken op hoogte, wat de veiligheid ten goede komt.”

Duurzaamheid en Hergebruik
Een voordeel van de opbouw per ring is dat de tanks in omgekeerde volgorde kunnen worden afgebroken. “Dit maakt hergebruik op een andere locatie mogelijk en zorgt ervoor dat de materialen goed gerecycled kunnen worden,” zegt Chris. “Daarnaast leveren we sinds kort ook stalen tanks met een duurzaamheidscertificaat. Het staal is geproduceerd met 100% hernieuwbare energie en is voor minimaal 30% geproduceerd uit gerecycled materiaal. Dit helpt bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te halen.”

Chris geniet van de uitvoering en betrokkenheid van het projectteam. “Goede afstemming en samenwerking zijn cruciaal voor multidisciplinaire projecten zoals DWD. De videocompilatie laat mooi zien hoe we onze kennis en kunde inzetten om samen mooie projecten te realiseren. We zijn bij ISS Tanks trots op de projecten die we doen! “, aldus Chris.