North Water verheugd over toekenning subsidie REGAIN

North Water is verheugd over de toekenning van subsidies van het Waddenfonds, het Nationaal Programma Groningen (NPG) en Eems Delta Green aan het project REGAIN. De subsidies worden gebruikt voor een onderzoek naar het circulair hergebruik van effluent bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Garmerwolde.

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheid het gezuiverde rioolwater van de stad Groningen te gebruiken als bron voor industriewater en gelijktijdig te ontdoen van de daarin nog aanwezige medicijnresten. Industriewater is van groot belang voor de ontwikkeling van onder andere de waterstof industrie. Onderzoeksproject REGAIN is een samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest, waterkwaliteits- en watertechnologiebedrijf WLN, het CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en industriewaterleverancier North Water.

De proef, die drie jaar zal duren, kost in totaal 3,5 miljoen euro. De toegekende subsidies maken het mogelijk om al op korte termijn met het project te kunnen te starten. Gedurende het onderzoek worden in een testfabriek duurzame chemicalie-arme technologieën ingezet om het gezuiverde afvalwater te ontdoen van medicijnresten én verder geschikt te maken voor hergebruik als industriewater.

Maximaal gebruik van onze industriewaterzuivering

North Water is verheugd over deze ontwikkeling, omdat het circulair hergebruik van effluent hiermee weer een stapje dichterbij komt. “Het onderzoek naar RWZI-effluent verstevigt het duurzame karakter van de industriewaterzuivering in Garmerwolde. We hebben onder andere om deze reden voor een locatie naast een RWZI gekozen” aldus Perry van der Marel, Managing Director bij North Water.