NWB Bank van grote waarde voor realisatie DWD

Door toegenomen industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere de bio-based chemie, circulaire economie en waterstof-economie groeit de watervraag in Delfzijl. North Water zet met het project DWD daarom hard in op een duurzame watervoorziening voor het Industrie- en havengebied Delfzijl. Voor de realisatie van het omvangrijke project deed North Water een beroep op de NWB Bank. De kredietverstrekking van de NWB Bank die hierop volgde maakt het North Water mogelijk om het project DWD uit te voeren. Daarmee dragen beiden, ieder op een eigen manier, bij aan een betaalbare verduurzaming van deze regio.

Kapitaalintensieve diepte-investering
“De realisatie van de nieuwe industriewaterinfrastructuur en afvalwaterzuivering is omvangrijk en kapitaalintensief”, laat Perry van der Marel, managing director North Water weten. “Waar Google eerder mee-investeerde in de IWZ Garmerwolde, deden we voor DWD nu een beroep op externe financiering.” Die lening komt van NWB Bank. Aard Kluck, accountmanager Specialised Finance: “De NWB Bank is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. Met onze hoge kredietwaardigheid trekken we tegen gunstige tarieven geld aan voor onze klanten. We richten ons op lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming van Nederland. Evides en Waterbedrijf Groningen waren al klant van NWB.”

“North Water, een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen trekt met zijn dienstverlening nieuwe industrie aan. Behalve dat de industriewaterzuivering de druk op de beperkte drinkwatercapaciteit in Groningen verlicht, draagt die net als de afvalwaterzuivering bij aan de economische en duurzame ontwikkeling van de regio”, aldus Aard over de transactie tussen beiden.

Meer over de kredietverstrekking van de NWB Bank aan North Water en op welke manier het project DWD bijdraagt aan de groene havenvisie van Delfzijl lees je in het jaarverslag van de NWB Bank. Duidelijk is dat de kredietverstrekking door beiden als een duurzame investering en een win-winsituatie wordt ervaren.