Perry van der Marel nieuwe Managing Director North Water

Met ingang van 1 juni mochten we Perry van der Marel verwelkomen als nieuwe managing director van North Water. Hij volgt Piet de Boks op die na dertien jaar besloten heeft zijn werkzaamheden voor North Water te beëindigen.

Perry van der Marel werkte hiervoor onder meer als strategisch adviseur voor WLN, als manager industriewater en manager water en energie voor WMD en als o.a. business developer voor North Water. Daardoor is hij goed bekend met de organisatie en het werkveld van North Water. Perry heeft Environmental Science gestudeerd, met een master in Environmental Technology bij de vakgroep Milieutechnologie in Delft en Wageningen. Daarnaast is Perry gepromoveerd op het gebied van waterzuivering o.a. met behulp van membraantechnologie bij Universiteit Twente. Dit promotie onderzoek vond plaats bij Wetsus.

“Onbetwiste partner voor industriewater en industrieel afvalwater”

Perry kijkt er enorm naar uit om zijn kennis en kunde voor zowel North Water in de provincie Groningen als voor werkzaamheden bij Evides in Rotterdam in te zetten: “Noord-Nederland staat op watergebied voor veel uitdagingen. Water is een zeer belangrijke productiefactor voor veel processen, en de beschikbaarheid ervan is daarbij niet vanzelfsprekend. Mijn ambitie met North Water is om de onbetwiste partner voor industriewater en industrieel afvalwater te blijven in Noord Nederland. Op de terreinen industriewater, afvalwater, biobased economie en waterstof spelen er veel interessante ontwikkelingen en kansen waarmee we onze klanten kunnen helpen en ontzorgen. Samen met Waterbedrijf Groningen hebben we alle kwaliteiten in huis om hier verdere stappen in te zetten. Ik heb veel zin om me samen met alle medewerkers in te zetten als directeur van dit prachtige bedrijf.”

Wij heten Perry van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie. Een woord van dank gaat uit naar Piet de Boks voor zijn jarenlange inzet en grote betekenis voor North Water. We wensen hem alle goeds voor de toekomst!