Project DWD van North Water in VEMW

Magazine Inzicht van Koninklijke VEMW ging met Perry van der Marel, managing director North Water, in gesprek over het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD). Het stuk geeft de lezer meer inzicht in de achtrgronden van het project: over dat de beschikbaarheid van water voor de industrie steeds minder vanzelfsprekend is en hoe North Water met het project DWD aan toekomstbestendige alternatieven werkt.

Met de realisatie ervan beschikt Industrie- en havengebied Delfzijl straks (net als de Eemshaven) over duurzame industrie- en afvalwateroplossingen voor nieuwe en gevestigde industrie, zo valt op te maken uit het stuk. Maar ook duideljk wordt dat het project een een flinke, maar vooral ook een duurzame diepte-investering is, waarvoor North Water subsidiebijdragen ontving vanuit  Nationaal  Programma Groningen, VEKI (Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie) en het Just Transition Fund (JTF).

Extra mooi: ook de andere interviews met Hans de Groene, directeur Vewin, over de huidige discussie rondom leveringsplicht drinkwaterbedrijven en met Naomi Schilderink van Normec Kalsbeek over de route naar 20% minder drinkwatergebruik bij bedrijven, onderstrepen duidelijk het belang van water en dat we anders met water moeten omgaan. En daar is DWD een mooi voorbeeld van, want door in te zetten op industriewater op basis van oppervlaktewater blijven drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater, maar is er ook water beschikbaar voor industriële toepassingen.