Projectteam DWD bekrachtigt met handtekening samenwerking

Maar liefst twaalf partijen zetten afgelopen vrijdag enthousiast een ferme handtekening onder de samenwerking om het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD) te realiseren. Daarmee beschikt het Industrie- en havengebied Delfzijl binnenkort -net als de Eemshaven- over duurzame wateroplossingen voor nieuwe en gevestigde industrie.

Delfzijl: circulaire hotspot met toenemende watervraag
De watervraag in Delfzijl groeit door toegenomen industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere de bio-based chemie, circulaire economie en waterstof-economie. North Water, een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen, werkt met haar moederbedrijven samen om drinkwaterbronnen te behouden voor drinkwater door alternatieven aan te bieden. Eén van die projecten is het project DWD, waarmee North Water aan een duurzame watervoorziening voor het leveringsgebied Delfzijl werkt. Als een logisch vervolg op het eerdere project DWGR waarmee al eerder een duurzame watervoorziening voor de Eemshaven is gerealiseerd.

Door nu een transportleiding van Appingedam tot het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl aan te leggen en deze aan te sluiten op de eerder gerealiseerde industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven, wordt het straks mogelijk om industriewater vanuit de industriewaterzuivering Garmerwolde ook aan Delfzijl te leveren. Een duurzame oplossing voor de toenemende watervraag van de industrie, omdat het op basis van oppervlaktewater uit het Eemskanaal wordt geproduceerd.

DWD gaat nog een flinke stap verder
Ook bouwt North Water op haar locatie in Oosterhorn een industriewaterpompstation om proceswater te leveren en tevens een demiwaterzuivering om demiwater aan te bieden. Daarmee is straks ook levering van ‘industriewater op maat’ mogelijk. Door de toegenomen watervraag van industriële activiteiten neemt ook de hoeveelheid industrieel afvalwater toe. Daarom wordt de bestaande zoutafvalwaterzuivering (ZAWZI) flink uitgebreid. De huidige zuivering is gericht op zout afvalwater en door deze nu uit te breiden met een afvalwaterzuivering (AWZI) voor zoet afvalwater beschikt het industrieterrein straks over afvalzuiveringsmogelijkheden over het volledige spectrum.

De nieuwe AWZI bevat een anaerobe zuivering waarmee biogas wordt geproduceerd. Voor deze duurzame zuivering heeft North Water een subsidie van € 1,5 miljoen ontvangen vanuit VEKI, Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. Ook wordt een membraanbioreactor gerealiseerd waarmee in de toekomst eventueel hergebruik van het gezuiverde afvalwater wordt vergemakkelijkt.

Het derde projectonderdeel van DWD is de gefaseerde realisatie van een distributieleidingnet – een soort ondergrondse ringleiding-infrastructuur met de North Water-locatie als centraal middelpunt. Via dit distributienet wordt het proces- en demiwater geleverd aan de bedrijven en het afvalwater wordt ingenomen.

Duurzame diepte-investering
North Water levert oplossingen op maat. Het technisch ontwerp van de voornoemde installaties biedt mogelijkheden deze in de toekomst nog eens uit te breiden. Voor zowel de transportleiding als het distributienet wordt met behulp van respectievelijk een subsidie van het Nationaal Programma Groningen (NPG, € 6,5 miljoen) en een subsidie van het Joint Transition Fund (JTF, € 9,6 miljoen) deze in eenmaal toekomstgericht gerealiseerd. Dit voorkomt telkens de grond open te breken en leidingen met een lange levensduur te snel te vervangen.

Met de realisatie van het project DWD beschikt het industrie- en havengebied Delfzijl straks over diverse duurzame, toekomstgerichte industrie- en afvalwateroplossingen, geschikt voor zowel nieuwe als gevestigde industrie. Het project sluit daarmee ook goed aan op de havenvisie van Delfzijl: economische groei = groen!

Samen werken we aan een duurzame watervoorziening

Met het onlangs afronden van de aanbesteding voor de aanleg van de transportleiding is er 15 maart een symbolische start gegeven en kan het DWD-project in volle vaart verder. Verder, want met het oog op enkele deelopleveringen gaandeweg 2024 werd er reeds eerder al met een aantal bouwactiviteiten gestart. De contouren van het beoogde eindresultaat zijn inmiddels dan ook al goed zichtbaar. Uit de overtuiging waarmee de handtekeningen werden gezet tijdens het symbolische startmoment blijkt het enthousiasme waarmee de partijen aan de slag gaan. Allen zijn trots op de eigen bijdrage aan het project en op welke manier DWD straks gaat bijdragen in duurzame watervoorzieningen voor Delfzijl!

Bekijk hier een foto-impressie van de bijeenkomst en de ondertekening En onderstaande video geeft alvast een mooie sneak-preview van de werkzaamheden tot dusver.