Van kaas tot aardwarmte: verwerking zout afvalwater door North Water

We zijn inmiddels bijna vijftien jaar verder sinds de start van de zout afvalwater zuiveringsinstallatie in Farmsum. In die tijd is er veel gebeurd. Het aanbod aan zout water neemt toe en North Water Afvalwater voorziet met haar faciliteiten, kennis en ervaring duidelijk in een behoefte. Inmiddels hebben dan ook al zo’n 120 bedrijven hun zout afvalwater aangeleverd. Reden voor een korte update met Managing Director Perry van der Marel en Strategisch Accountmanager Reinder de Valk.

 

North Water ontzorgt en bespaart op duurzame wijze
Van der Marel: “Bij vrijwel ieder productieproces ontstaat bedrijfsafvalwater. Dit moet doelmatig worden verwerkt. Sommige bedrijven zuiveren het zelf, maar door schaalvoordeel wordt dit meestal – al dan niet na voorbehandeling – via het riool afgevoerd naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Vaker dan we wellicht denken, is bedrijfsafvalwater echter zout van samenstelling, waardoor het niet zomaar kan worden afgevoerd naar een RWZI. North Water Afvalwater biedt hiervoor een duurzame oplossing.”

Zout naar Zee
De Valk: “Anders dan de naam doet vermoeden, wordt zout afvalwater niet gezuiverd van zout; het wordt gezuiverd van onder andere organische componenten, stikstof en fosfaat. Dit gebeurt biologisch met behulp van actief slib dat bestaat uit micro-organismen en wat geadapteerd is aan de zoute omstandigheden. Het resterende zout in het gezuiverde water betreft voornamelijk natriumchloride, ofwel keukenzout. Dat is van nature al in zee aanwezig. Daarom zorgen wij dat het zout daar terecht komt; in zee waar het de minste impact op het milieu heeft.”

Al bijna vijftien jaar ervaring
Van der Marel: “Sinds 2008 is in Farmsum in Noordoost-Groningen de zout afvalwater zuiveringsinstallatie (ZAWZI) van North Water in bedrijf. Het primaire doel is het (zoute) afvalwater voor bedrijven op en om het Chemiepark in Delfzijl te zuiveren. Sinds 2012 behandelt de ZAWZI ook bedrijfsafvalwater van bedrijven die niet zijn aangesloten op het riool. In 2019 is de capaciteit mede daarvoor uitgebreid met een tweede ontvangstbuffer. Deze buffer zorgt ervoor dat bedrijven nagenoeg 24/7 hun afvalwater kunnen aanleveren. Mits het uiteraard aan de criteria voldoet.”

Van kaas tot aardwarmte
De Valk: “Inmiddels hebben al zo’n 120 verschillende bedrijven hun zout afvalwater aangeleverd. Het type bedrijf varieert. Er zijn kaasmakers en andere bedrijven in de voedingsmiddelenbranche die pekel gebruiken voor hun productieproces. Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook bedrijven die bezig zijn met aardwarmte en daarbij dieper gelegen en dus zouter grondwater naar boven halen. Ook de frequentie van aanleveren verschilt, variërend van een structurele tot periodieke levering. Soms is het ook eenmalig, afkomstig van een tijdelijk project.”

Ook per vrachtwagen en schip
De Valk: “Voor de bedrijven in het Chemiepark in Delfzijl is een speciaal rioolstelsel aangelegd. Bedrijven die wat verder weg gevestigd zijn kunnen het per vrachtwagen aanleveren. Dit kan zowel met vrachtwagens met als zonder eigen pomp. En bij zeer grote volumes kan het ook per schip worden aangevoerd. Voor alle vormen van transport geldt, dat we het zo makkelijk als ook zo duurzaam mogelijk proberen te maken.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Reinder de Valk, strategisch accountmanager North Water, via 06 206 146 55 en/of r.d.valk@northwater.nl. Meer informatie leest u ook hier.