Werken aan water in NOMMER #47

De noordelijke economie is gebouwd op de beschikbaarheid van schoon water, terwijl bestaande bronnen onder druk staan. Wat betekent de toenemende (drink)waterschaarste voor het vestigingsklimaat in Noord-Nederland?

Nul procent groei
Voor Waterbedrijf Groningen betekent het de opgave om nul procent groei te realiseren. Bijzonder? Niet als je je bedenkt dat elke druppel telt. Waterbedrijf zet daarom hard in op de watertransitie; via vijf verschillende routes richten ze zich op ‘meer en minder water’ om te zorgen voor water voor later.

North Water: Maatwerk in water
En als elke druppel telt is het zaak om alle stromen zo goed mogelijk te benutten en te kijken naar oplossingen en alternatieven. Juist hierin heeft North Water, industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, een eigen onderscheidende rol: door alternatieven en maatwerkoplossingen aan te bieden op het gebied van industrie- en afvalwaterzuivering. Zo levert North Water onder andere industriewater op maat op basis van oppervlaktewater en vanuit haar kennis en kunde op het gebied van afvalwaterzuivering kijkt het nu bijvoorbeeld ook naar de inzet van circulaire waterstromen.

Met al haar diensten en levering op het gebied van industrie- en afvalwater levert North Water een flinke bijdrage aan de routes drie en vier van de Watertransitie, en samen werken Waterbedrijf Groningen en North Water zo aan een toekomstbestendige leveringszekerheid van drinkwater én industriewater.

Gezamenlijke opgave: Anders met water omgaan
Door anders met water om te gaan, alternatieven op basis van oppervlaktewater te bieden aan de industrie en mogelijk straks ook extra gezuiverd afvalwater als bron te gebruiken, willen we de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater, maar blijft ook water beschikbaar voor industriële toepassingen. Over alle uitdagingen rondom waterbeschikbaarheid en hoe we hier mee omgaan is te lezen is te lezen in NOMMER #47, het magazine van NOM.

Duidelijk is dat de waterbeschikbaarheid een gezamenlijke opgave is, van zowel alle waterwatermaters als watergebruikers.