Duurzaam industriewater uit oppervlaktewater voor bedrijven in de Eemshaven

Als bedrijf heb je water nodig – veel water. Wat zijn dan de mogelijkheden tegen aantrekkelijke voorwaarden?

In en rond de Eemshaven, aan de Groninger Waddenkust, is het een drukte van jewelste. Er zijn en worden bedrijven gevestigd of hebben zich net gevestigd. Van elektriciteitscentrale tot chemische industrie en van datacenters tot levensmiddelenindustrie. Alle hebben ze gemeen dat ze behoefte aan industriewater hebben.

In 2011 is de aanleg van een industriewaternet in de Eemshaven van start gegaan. Het net is voorzien van een tweetal grote buffertanks en een pompstation met meerdere pompen (redundant). Het ontwerp van het systeem heeft een hoge bedrijfszekerheid, wat betekent dat bedrijven relatief eenvoudig aan de eisen voor brandveiligheid (levering met hoge druk en capaciteit) kunnen voldoen. Het systeem wordt ook gebruikt ten behoeve van de levering van industriewater voor algemene industriële toepassingen. Momenteel voorziet het industriewaternet in de Eemshaven in de levering aan Wijnne & Barends Logistics, Orange Blue Terminals, Bek & Verburg, HollandMalt, RWE en Green Box Computing.