Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen

Voornemen bouw nieuwe industriewatervoorziening Garmerwolde en aanleg transportleiding

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Dit betekent een toenemende watervraag vanuit Noordoost-Groningen naar industriewater om te kunnen gebruiken als koel- en proceswater. Hiervoor gebruiken we oppervlaktewater, zodat de drinkwaterbronnen behouden blijven voor de drinkwatervoorziening. Vanwege alle ontwikkelingen in de Eemshaven zijn we voornemens om een nieuwe industriewaterleiding aan te leggen vanaf Garmerwolde richting de Eemshaven. Zo blijft de leveringszekerheid voor de industrie in Noordoost-Groningen gewaarborgd voor de toekomst.

Wij streven daarbij continue naar integrale en duurzame oplossingen. Daarom willen we in een industriewaterzuivering bouwen op het terrein van de RWZI. Dit doen we in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest. Hierbij worden voor de toekomst de mogelijkheden verkend om het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (effluent) te kunnen hergebruiken. Met als resultaat een duurzame industriewaterzuivering, voldoende water op maat zonder invloed op de drinkwatervoorziening, hergebruik van effluent en een effectieve samenwerking met onze waterpartners.