Kisuma Chemicals: Demiwater met hulp van membraan

Oppervlaktewater zuiveren tot demiwaterkwaliteit. Kan dat met minder chemicaliën? Ja. North Water leverde niet alleen de technologie, maar verzorgde ook de bouw, het onderhoud en de financiering van de zuiveringsinstallatie. Managing Director Marcel Oolbekkink van Kisuma vertelt u hier meer over op onderstaand filmpje.

Voor de productie van hydrotalciet levert North Water proceswater van demiwaterkwaliteit. Hiervoor is in 1998 een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. De eerste in Nederland op basis van membraantechnologie. Met hulp van membraantechnologie zijn er minder chemicaliën nodig voor de bewerking van oppervlaktewater tot demiwater en vinden er minder lozingen van en met chemicaliën plaats. De waterinlaat voor Kisuma is deels gecombineerd met de inlaat voor Nedmag, waar North Water ook eigenaar en beheerder van is. Vanaf de start van het meerjarige leveringscontract wordt de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie in een aantal stappen uitgebreid. Zo komt het DBFO-concept van North Water goed van pas en kunnen zowel Nedmag als Kisuma zich richten op hun kernactiviteiten.

Kisuma Chemicals
Kisuma Chemicals BV (KCBV) is in 1997 opgericht met als doel het produceren, verwerken, distribueren, exporteren en importeren van industriële chemicaliën, reagentia, cosmetische en farmaceutische producten.

Procesbeschrijving
Oppervlaktewater uit het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam wordt in de waterzuiveringsinstallaties in drie processtappen opgewerkt tot demiwater.

> Kerngegevens Kisuma (English)