Zout Afvalwater Zuiverings Installatie: Duurzaam verwerken afvalwater

Als het duurzaam verwerken van (zout) afvalwater tegen zo laag mogelijke kosten niet tot de kernactiviteiten van uw bedrijf behoort, wat doet u dan?​​

 

 

Het rechtstreeks ongezuiverd lozen van (zout) afvalwater op oppervlaktewater is niet meer van deze tijd. Het afvoeren van (zout) afvalwater via een RWZI is niet altijd de meest optimale optie. En zelf een installatie bouwen en beheren is te kostbaar en te complex. Welke mogelijkheid is er dan nog? Deze vraag leefde bij een aantal bedrijven op het bedrijventerrein Oosterhorn, het havengebied nabij Delfzijl.

North Water had het antwoord en bouwde een zout afvalwater zuiveringsinstallatie conform het DBFO-concept (Design, Build, Finance & Operate). Deze actief-slib installatie heeft een capaciteit van 35.000 VE, en kan naar behoefte worden uitgebreid. Omdat North Water het afvalwater zuivert, worden de industriële lozers volledig ontzorgd.

Van ongezuiverd lozen tot duurzaam verwerken afvalwater
Havenbedrijf Groningen Seaports heeft verschillende bedrijventerreinen ontwikkeld. Een van deze terreinen is Oosterhorn. Op het bedrijventerrein loosden meerdere bedrijven industrieel, hoofdzakelijk zout, afvalwater op het oppervlaktewater (Zeehavenkanaal). Na verloop van tijd bleek – vanwege de hoge zoutconcentratie – het wenselijk dit afvalwater gescheiden te behandelen in een Zout Afvalwater Zuiverings Installatie (ZAWZI).

​Procesbeschrijving
De bedrijfsvoering van de ZAWZI gebeurt op afstand, waarbij procesdata centraal worden geregistreerd en geanalyseerd. Procestechnologen en procestechnici van North Water zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het onderhoud, zodat de prestaties van het proces altijd worden geborgd en de installatie voldoet aan daarvoor geldende wetgeving.

Meer informatie >> Kerngegevens ZAWZI (English)