Dubbel tracé drink- en industriewater tussen Groningen en Eemshaven gereed

Na maanden lang de schouders eronder gezet te hebben, zijn de transportleidingen voor drink- en industriewater tussen Groningen en de Eemshaven technisch gereed. Alle leidingdelen zijn met elkaar verbonden en daarmee is het deelproject ‘Aanleg tracé drink- en industriewater’ nu compleet. Het tracé is onderdeel van het project Duurzame Watervoorziening Noordoost-Groningen.

Ruim 70 kilometer leidingen werd er nieuw aangelegd voor een dubbel tracé drink- en industriewater tussen Groningen en de Eemshaven. Het merendeel werd aangelegd door middel van open ontgraving (sleuven graven). Daarnaast werden er 40 boringen en persingen uitgevoerd om water-, weg- en/of spoorkruisingen te kunnen maken. De aanleg verliep grotendeels volgens plan hoewel de (pot)kleiachtige ondergrond soms voor wat tegenslag zorgde. Met geduld en door inzet van vakmanschap liep dit telkens opnieuw positief af.

Het was een omvangrijke klus en soms door de Groningse (pot)kleigrond een hele toer, maar het is af! Een mooie mijlpaal voor hoofdaannemer A.Hak en Strukton en alle projectbetrokkenen vanuit Waterbedrijf Groningen, North Water en overige betrokken (onder)aannemers. Nu breekt de eindfase van cultuurtechnisch herstel en oplevering aan. De realisatie van een duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen komt stapje voor stapje dichterbij. Lees meer over dit project